Seminarier och årsmöten


     

Pallas Athena. Gipskopia
i Gamla Akropolismuseet.
Foto: Inger Eriksson


Nationalmuseum på Blasieholmen
i Stockholm.
Foto: Inger Eriksson


Dikt av Peter Curman, skriven 2012:

Historisk kidnapping

Vem som helst kan kidnappa
Karl XII från Kungsträdgården
och sätta ner honom
t.ex. på ett torg i Marakesch.
Karl XII förbliver Karl XII.
Inte en min i hans ansikte har förändrats.
Han står bara på fel plats i sitt statyliv.

Men den som kidnappade skulpturerna på Parthenon
begick ett marmormord.
Rester av skulpturerna sitter kvar
medan de borthuggna delarna är inlåsta i British Museum.
Men också skulpturer av marmor kan blöda av längtan.

Det nybyggda museet vid Akropolis fot väntar på dem:
Genom tredje våningens panoramafönster
flyter hela Parthenon in.
Men inga skulpturer.Parthenonfrisen, nya Akropolismuseet.
Foto: Inger Eriksson


Nike från Samothrake, gipsavgjutning
på Konstakademien i Stockholm.
Foto: Inger Eriksson


Nya Akropolismuseet i kvällsljus.
Foto: Fredrik Posse


Duveen Gallery på British MuseumNya Akropolismuseet i Athen
Foto: Inger Eriksson


Teckning av Björn HallströmParthenontemplet på Akropolis
Foto: Inger Eriksson
       
 

2022


ÅRSMÖTE i Den Svenska Parthenon-kommittén hölls den 7 april 2022!

Tid: Torsdagen den 7 april 2022 kl 16:00
Plats: Medelhavsmuseet, hörsalen, Fredsgatan 2, Stockholm

Efter årsmötet inbjöd kommittén till en Temakväll med rubriken - Spår i litteratur, konst och arkitektur


PROGRAM för TEMAKVÄLL

"PERSPEKTIV på PARTHENON -
SPÅR i LITTERATUR; KONST och ARKITEKTUR"


Temakväll på Medelhavsmuseet torsdagen den 7 april kl 17–20


Spår i litteratur, konst och arkitektur
Lars Karlsson, Anders Cullhed, Martin Olin och Martin Rörby

Paus med ett glas vin och tilltugg

Arkitekten Iktinos och Parthenons systertempel i Messenien
Eleni Zimi, University of Peloponnese

Dagsläget i återbördandefrågan
Ingemar Lindahl

Diktläsning
Kristina Adolphson


Arrangemang i samverkan mellan Svenska Parthenonkommittén och Medelhavsmuseet

Kostnad 110 kronor inklusive pausförfriskning
Begränsat antal platser
* OBS! Anmälan om deltagande senast 31 mars via www.medelhavsmuseet/kalendarium


Läs om Temakvällen >>


Stöd gärna Svenska Parthenonkommittén!
PG: 28 80 53 - 2

2021


ÅRSMÖTE för 2020 i Den Svenska Parthenonkommittén

Tisdagen den 24 augusti 2021 höll kommittén ett icke publikt årsmöte på kommitténs kansli där ordförande Krister Kumlin redogjorde för verksamheten under 2020.

Verksamhetsåret 2020 >>


Kommittén beslutade om nytt ordförandeskap då sittande, förre ambassadören Krister Kumlin, tidigare famfört sitt önskemål om entledigande från ordförandeposten av åldersskäl.
Krister Kumlin avtackades å det varmaste för sin långvariga och initierade insats som ordförande i Parthenonkommittén. Blommor och gåva överlämnades och tal hölls av styrelsemedlemmen Christina von Arbin.

Till ny ordförande för kommittén invaldes förre ambassadören Ingemar Lindahl.

Därpå följde en diskussion bland styrelsemedlemmarna om framtida aktiviteter. Av idéerna framstod en Temadag/kväll (ev. ZOOM-möte med tanke på pandemin) med kända kulturpersonligheters intryck från Akropolis och Parthenontemplet som särskilt intressant. Poesi, dagboksanteckningar, måleri - uppläsningar, filmer, bildspel kan där tänkas bidra till ett levande programinslag.

Beslutades om ett nytt planeringsmöte för denna Temadag i oktober 2021.

Diskuterades även en eventuell sonderingsresa till British Museum men där var styrelsen oenig.2020


ÅRSMÖTE 2018 och 2019 i Den Svenska Parthenonkommittén

Onsdagen den 8 januari 2020, kl. 17.00

Medelhavsmuseet, Hörsalen

Fredsgatan 2 i Stockholm

Dagordning >>


Kl. 17.30-19.00 inbjuder kommittén till en TEMAKVÄLL med rubriken "Vem äger historien?"

PROGRAM

Inledning Kommitténs ordförande, ambassadör Krister Kumlin

Parthenonfrågan i går och i dag Arkitekt Christina von Arbin

"Vem äger historien?" – Ny bok i den brittiska Parthenondebatten Professor Ove Bring, folkrättsexpert, författare och debattör

Internationellt engagemang – en blick in i framtiden Ambassadör Krister Kumlin

Demokratins Höga Visa Skådespelaren Kristina Adolphson läser Perikles tal till Athenarna år 431 f.Kr.

Arrangör: Den Svenska Parthenonkommittén, Stockholm

Fri entré. Varmt välkomna!

Se programblad >>

Läs recension av boken (In English) >>

Geoffrey Robertson on CNN-Style - 8 jan 2020 >>2019

Tisdag 22 oktober 2019 kl. 15.00
Livrustkammaren, Hörsalen
Slottsbacken 3, Stockholm


SEMINARIUM

«Konflikthantering – kulturdiplomati»

Ove Bring
“Begreppet ´cultural diplomacy´ och frågan om återlämnande av kulturföremål”

Christina von Arbin
“Svenska Parthenonkommittén”

Staffan Rosén
”Korea: Konflikter – kulturens roll”

Peter Wallensteen
“Konflikthantering – idag och imorgon”

Frågestund och rundabordssamtal

Konsert

Se fullständigt program >>2018

ÅRSMÖTE för 2016 och 2017 i Den Svenska Parthenon-kommittén!

Tid: Måndagen den 14 maj 2018, kl 17:30 - 17:50

Plats: Dramaten, Lilla Scenens artistfoajé, Almlöfsgatan 1, Stockholm

OBS att detta är ett dubbel-årsmöte, avseende både 2016 och 2017!

Kl 18.00, efter årsmötet bjöd kommittén i samverkan med Dramaten och Greklands ambassad in till en kväll (kl 18-20) kring Parthenontemplet på Dramatens Lilla Scen. På programmet står ett anförande av Svenska Atheninstitutets direktör Jenny Wallensten, nutida poesi, musik, samt dialog och monolog med Dramatenskådespelare.


Läs mer om detta evenemang >>2017

Den Svenska Parthenonkommitténs Årsmöte ägde rum onsdagen den 10 maj 2017 på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm. Tid: kl 17.00-19.45.

Detta årsmöte avser åverksamheten under 2015.

Efter avslutat årsmöte visades, i ett publikt evenemang, två filmer om Parthenonfriserna.

Den ena filmen har producerats av den Schweiziska Parthenonkommittén och är en dokumentärfilm om Parthenonproblematiken där många röster kommer till tals. Titel: "YEARNING FOR AEGEAN LIGHT". Filmens regissör: Gary Grenier.

Den andra filmen har tagits fram av en grupp grekiska studenter. Styrelsemedlemmen Michael Meschke i Den Svenska Parthenonkommittén, skriver om denna film:

"Även grekiska ungdomar och skådespelare engagerar sig i Parthenon-affären. Vid Athens universitet har en grupp studerande tillsammans med skådespelare gjort sin egen filmversion om hur det gick till när engelske Lord Elgin stal Parthenonfriserna.
Filmen heter ARABIM - STATYERNAS SJÄLAR.
Under ledning av Dr Antigoni Paroussi berättas med dansare, dockor och aktörer hur de stulna statyernas själar, som blev kvar i Grekland, saboterade båttransporten till England genom att skrämma upp härskaren, den spökrädde Sultanen i Konstantinopel".
Filmen är 16 min lång, försedd med engelska undertexter och nerklippt av filmaren Mikael Oretoft för den exklusiva visningen vid årsmötet den 10 maj.

Därefter följde en öppen diskussion om Parthenonskulpturernas framtida öde. Överintendenten, tillika styrelsemedlemmen i svenska Parthenonkommittén, Hans-Henrik Brummer ledsagade diskussionen tillsammans med kommitténs ordförande Krister Kumlin .

Årsmötet var välbesökt och gästades, dagen till ära, av två ambassadörer; den grekiske ambassadören till Sverige, Mr Dimitrios Touloupas och Cyperns ambassadör till Sverige, Mr Andreas Kakouris. Aftonen avslutades med mingel och ett glas vin i matsalen.

Se Inbjudan >>

Verksamhetsberättelse 2015-2016 >>

Filmen Yearning for Aegean light >>

Filmen Arabim - Statyernas Själar >>
2012

Den Svenska Parthenonkommittén höll Årsmöte lördagen den 8 december 2012 på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm. Tid: kl 12.15.


Efter årsmötet hälsade Svenska Parthenonkommittén och Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner välkommen till en gemensam Öppen Temadag kl 13.00- 16.00 på Medelhavsmuseet.


Fullständigt program för temadagen >>

Läs om temadagen och se bilder >>


2011

Den Svenska Parthenonkommittén höll Årsmöte med därpå följande Öppen Temadag lördagen den 24 september 2011 på Nationalmuseum.

Greklands premiärminister Giorgos Papandreou adresserar i ett öppet brev den Svenska Parthenonkommittén:


"Dear Friends,
Seizing this opportunity, I wish to congratulate and thank you for your incessant efforts and constant interest in the just cause of the return of the Parthenon Marbles. The Swedish Parthenon committee with its various initiatives is a leading group engaged in the noble effort of raising awareness and gathering support for the reurn of the Parthenon Marbles to their rightful home.

The Greek government stands resolute in its decision to pursue our common objective. We look forward to cooperating and exploring the possibility for initiatives towards a goal which gathers the moral and practical support of an increasing number of individuals and organisations all across the globe.

I wish you every success to your General Assembly and express my appreciation on your commendable and much consistent efforts.

George A. Papandreou
Prime minister of the Hellenic republic"

2010

Den Svenska Parthenonkommittén höll Årsmöte och därpå följande Öppen Tema-eftermiddag
lördagen den 30 oktober 2010 kl.13.00-16.00
på Medelhavsmuseet i Stockholm.25 april 2009

Den Svenska Parthenon-kommittén presenterar i anslutning till sitt årsmöte i samarbete med Medelhavsmuseet följande program:


Grekisk temaeftermiddag


 • Kommittens ordförande Krister Kumlin inleder


 • Kristina Adolphsson läser texter från det antika Grekland.


 • "Marbles Reunited - Ethical and Architectural Issues"

 • Fil Dr Tom Flynn, konsthistoriker och styrelsemedlem i den Brittiska Parthenonkommitten, belyser några aspekter av återföreningsfrågan. (på engelska)

  Paus och förflyttning till Kungliga Konstakademien, Fredsgatan 12.

 • "Gipser har något att berätta"

 • Hans Henrik Brummer kåserar kring gipsavgjutningar av klassiska verk på Kungliga Konstakademien.

  Avslutande ord av Sture Linnér, Parthenonkommitténs hedersordförande.

  Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
  Tid: Lördagen den 25 april 2009, kl. 14.00-16.00
  Entré till museet och temadagen: 80 kr
  (Medlemmar i Parthenonkommittén betalar ingen entréavgift!)

  Årsmöte, Kl. 13.30 för medlemmar, Grekisk temaeftermiddag, Kl.14.00

  VARMT VÄLKOMNA!

  Läs om temaeftermiddagen >>


  1 mars 2008

  Den Svenska Parthenon-kommittén presenterar i anslutning till sitt årsmöte i samarbete med Medelhavsmuseet följande program:  Grekisk temaeftermiddag

 • Kommitténs ordförande Krister Kumlin inleder


 • "Från Athenas tempel till Världsarv"

 • Hans Henrik Brummer berättar om Parthenontemplet, historien om Lord Elgin och om Parthenonskulpturernas betydelse för dagens internationella kulturdebatt.

 • "Tillbaka till framtiden"

 • Jenny Wallensten talar om det Nya Akropolismuseet i Athen som byggts i syfte att kunna visa upp de återförenade Parthenonskulpturerna och som står färdigt för invigning senare under 2008.

 • Alexandra Pascalidou

 • kåserar kring sitt författarskap, sitt grekiska ursprung och om vad Parthenon betyder för nutidsgreken.

 • Avslutande ord av Sture Linnér -
 • Parthenonkommitténs hedersordförande

  Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
  Tid: Lördagen den 1 mars 2008, kl. 13-16
  Entré till museet och temadagen: 80 kr
  (Medlemmar i Parthenonkommittén betalar ingen entréavgift!)

  Varmt välkomna!

  Årsmöte, Kl. 13.00
  Grekisk temaeftermiddag, Kl.14.00

  OBS En serie av Björn Hallströms finstämda teckningar från Kos kommer att ställas ut till försäljning OBS

  Läs om temaeftermiddagen >>
  3 mars 2007

  Den Svenska Parthenon-kommittén anordnar i anslutning till sitt årsmöte i samarbete med Medelhavsmuseet

  Grekisk temaeftermiddag

 • Krister Kumlin hälsar välkommen


 • Birgit Wiger Angner berättar om hur hon vid en högtidlig ceremoni på Akropolis i november 2006 återlämnade ett fragment från Erechteiontemplet som varit i hennes familjs ägo sedan 1896.


 • Babis Tsokas och Inger Eriksson visar sin dokumentärfilm "Tillbaka till Akropolis" - om återlämnandet av Erechteionfragmentet.


 • Ingrid Luterkort läser poesi


 • Sture Linnér: "Alla tiders Grekland"


 • Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
  Tid: Lördagen den 3 mars 2007, kl. 13-16
  Entré till museet och temadagen: 80 kr
  (Medlemmar i Parthenonkommittén betalar ingen entréavgift!)

  Årsmöte, Kl. 13.00, Grekisk temaeftermiddag, Kl.14.00

  Varmt välkomna!

  :: Läs om temadagen >>


  År 2006, 20 maj

  Den Svenska Parthenon-kommittén anordnar i samarbete med Svenska Atheninstitutets Vänner ett seminarium på Nationalmuseum om två antika marmorhuvuden som finns i svenska samlingar. Varifrån kommer dessa marmorhuvuden och hur kom de till Sverige? Kan möjligtvis något av dem härledas till Parthenontemplet - därom tvista de lärde.
  Docent Johan Flemberg reder ut begreppen och presenterar argumenten för och emot.

  Professor Sture Linnér föreläser om Parthenontemplet och dess koppling till perserkrigen.

  Plats: Nationalmuseets Hörsal kl. 14.00

  Anmälan på telefon: 08-667 64 55 (telefonsvarare), fax: 08-25 95 91 eller
  e-post: birgitta_syk@hotmail.com

  Kostnad: 100 kronor

  Varmt välkomna!

  OBS! Den Svenska Parthenon-kommittén håller årsmöte i samma lokal kl. 13.00. Medlemmar hälsas varmt välkomna!

  :: Läs mer om seminariet >>


     Den 19 februari 2005 arrangerade den svenska Parthenon-kommittén i samarbete med Medelhavsmuseet "Temadag Akropolis" på Medelhavsmuseet i Stockholm.

  :: Läs om temadagen >>     Den 25 maj 2003 höll den svenska Parthenon-kommittén sitt första seminarium i Stockholm. Sammankomsten ägde rum på Medelhavsmuseet där såväl engelska som grekiska och svenska företrädare presenterade sina idéer om Parthenonfrisens framtida öde. Allmänheten var inbjuden att delta.

  :: Läs om seminariet >>


   
  << Tillbaka


  www.svenskaparthenon.se